-->

Πως ετοιμάζονται οι άντρες και πως οι γυναίκες για να βγουν βόλτα

Η προετοιμασία των αντρών και των γυναικών πριν την έξοδο τους.