-->

Προσπαθώντας να ξεφύγεις μέσα από ένα φλεγόμενο δάσος

Ο οδηγός του αυτοκινήτου διασχίζει ένα δάσος που φλέγεται προσπαθώντας να ξεφύγει.