Η γυναίκα με τα σιδερένια κόκκαλα

Μετά από τέτοιο ισχυρό χτύπημα.. και το μόνο που έμεινε είναι μια απλή ζαλάδα.