-->

Πως μπορεί μια ίσια ράβδος να περάσει μέσα από την καμπυλωτή τρύπα

Αν και φαίνεται εξαιρετικά απίθανο, μπορεί να γίνει.