Ένας ακόμα κίνδυνος της επιτόπου στροφής

Γιατί η ζώνη δεν είναι απαραίτητη μόνο για τα ατυχήματα.