Μετονομάστηκε η ΔΤ επίσημα σε ΝΕΡΙΤ

Με αυτό το απλό σποτ έγινε η μετονομασία της Δημίσιας τηλεόρασης σε ΝΕΡΙΤ