-->

Νέο πληκτρολόγιο που έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χειρονομίες

Το πληκτρολόγιο χάρη στους αισθητήρες υπερύθρων, που έχει μπορεί να αναγνωρίσει χειρονομίες που γίνονται από πάνω του.