-->

Ψαράδες βοήθησαν σφυροκέφαλο καρχαρία να γεννήσει

Ψαράδες στη Βενετία έπιασαν έναν σφυροκέφαλο καρχαρία στα δίχτυα τους και παρατήρησαν πως είναι έγκυος. Τον βοήθησαν να γεννήσει και 20 μικρά καρχαριάκια ήρθαν στον κόσμο.