-->

Σφυροκέφαλος καρχαρίας προσπαθεί να κλέψει ψάρι από καλάμι ψαρά

O πεινασμένος σφυροκέφαλος καρχαρίας προσπάθησε να κλέψει ψάρι από το καλάμι ψαρά, αλλά ο ψαράς επικράτησε.