-->

Σκύλος βγάζει βόλτα άλογο

Ο σκύλος τραβάει από το λουρί το άλογο και το πηγαίνει βόλτα.