-->

Ένα βήμα πριν το τσιπάρισμα του ανθρώπου

Στη Σουηδία είναι σε πειραματικό στάδιο ένα νέο σύστημα πληρωμών που ονομάζεται Quixter, σύμφωνα με το οποίο βάζεις την παλάμη σου πάνω σε ένα τερματικό και ολοκληρώνεις τις αγορές σου.