-->

Ζήτημα ζωής και θανάτου - Νίκος Μακρόπουλος

Ζήτημα ζωής και θανάτου

φύγε τώρα αμέσως μακριά του

Ζήτημα ζωής και θανάτου

γύρισε γύρισε