Αγώνας ποδοσφαίρου ενάντια σε λιοντάρια

Ωραίος αγώνας αρκεί τα λιοντάρια να είναι χορτάτα.