Άνθρωποι που δεν έπρεπε να κάνουν παιχνίδια με τη φωτιά

Το να παίζει με τη φωτιά είναι επικίνδυνο και το αποδεικνύουν και αυτοί οι άνθρωποι.