Όταν λέμε το αυτοκίνητο στρίβει αυτό εννοούμε

Τέτοιο στρίψιμο όμως.. μόνο κατά τύχη γίνεται.