Δραπέτευση από φορτηγό

Κατάφερε να ξεφύγει από το φορτηγό πηδώντας στο δρόμο.