Νέα εφεύρεση από τη Νότια Κορέα δίνει λύση στο πρόβλημα της βουλωμένης τουαλέτας

Μετά από μερικές μαλάξεις γίνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.