Πως να κατασκευάσετε μόνοι σας ένα φορητό air condition

Ένα φορητό air condition το οποίο μπορείτε να κατασκευάσετε με απλά υλικά.