Γιαγιά και κυλιόμενες σκάλες

Ηλικιωμένη γυναίκα κάνει ένα λάθος μπροστά σε κυλιόμενες σκάλες και ανακαλύπτει έναν νέο τρόπο να τις ανέβεις.