Ηλεκτρονικό μάτι στα βόρεια σύνορα της χώρας μας

Απευθείας εικόνα από τα σύνορα της χώρας μας έχει πλέον στη διάθεση της η ΕΛΛΑΣ.