Καθαρισμός των Καρυάτιδων με τη βοήθεια λέιζερ

Η συντήρηση στις Καρυάτιδες έγινε με τη χρήση λέιζερ και διήρκησε από έξι έως οκτώ μήνες.