Κοινωνικό πείραμα: Τι γνώμη έχουν οι άλλοι για εσάς

Διάφοροι άνθρωποι κλήθηκαν να σταθούν μπροστά από έναν καθρέφτη και να περιγράψουν αυτό που βλέπουν. Στην άλλη πλευρά του καθρέφτη είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, που χωρίς να γίνονται ορατοί κλήθηκαν να πουν πως τους φάνηκαν τα άτομα που έβλεπαν απέναντι τους.