Τι παθαίνει ένα κομμάτι μεταλλικό νάτριο αν πέσει σε μια λίμνη

Το μεταλλικό νάτριο αναφλέγεται με αποτέλεσμα να κάνει έκρηξη.