Πως να μην ανεβείτε ένα λόφο

Ο λάθος τρόπος για να ανεβείτε έναν λόφο οδηγώντας.