Μαθήματα ψυχραιμίας από τουρίστα που ήρθε αντιμέτωπος με ελέφαντα

Ο τουρίστας παρέμεινε ψύχραιμος ενώ ένας ελέφαντας κατευθυνόταν προς τα πάνω του.