Ναρκοπέδιο η ζωή μου - Γιάννης Πλούταρχος

Ναρκοπέδιο η ζωή μου ψυχή μου

και πάνω που είχα αρχίσει τον ήλιο να φτάνω