Μπαίνοντας στο στομάχι ενός σαρκοφάγου φυτού

Τα σαρκοφάγα φυτά Pitcher τρέφονται εγκλωβίζοντας μέσα τους έντομα. Στο βίντεο φαίνεται πως είναι το εσωτερικό των φυτών αυτών.