Συνταξιούχος αναγκάζεται να ζει με 1,72 ευρώ λόγω χρεών

Η Συνταξιούχος λόγω χρεών στο ταμείο ΟΑΕΕ πρέπει να ζει με την σύνταξη των 1,72 ευρώ.