-->

Να γιατί δεν πρέπει να παίζεις ποτέ με έναν ταύρο

Γιατί πάντα είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος.