Τεριέ διδάσκει σε μωρό πως να μπουσουλήσει

Το σκυλάκι δείχνει στο μωρό τι να κάνει για να μπουσουλήσει.