-->

Προσπαθώντας να μιμηθείς τις χορευτικές κινήσεις ενός μωρού

Τρεις επαγγελματίες χορευτές προσπαθούν να μιμηθούν τις χορευτικές κινήσεις ενός μωρού.