Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή Ταμήλου: Το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό

Ο Βουλευτής ανέφερε: Δεν χρειάζεσαι το ρεύμα, μπορείς να ζεις και χωρίς αυτό.