Ο άντρας που κατέχει τον τίτλο του ανθρώπου ανοιχτήρι

Ανοίγει τα κουτάκια με το στόμα του σαν πραγματικό ανοιχτήρι.