Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της ένωσης της μουσικής με τη φωτιά

Το Pyro Board αποτελείται από περίπου 2.500 τρύπες. Τα ηχητικά κύματα μεταφέρονται μέσω ενός εύφλεκτου αερίου, τα οποία δημιουργούν εναλλασσόμενες ζώνες υψηλής και χαμηλής πίεσης.