Δήμαρχος σε πόλη του Μεξικό παντρεύτηκε ένα κροκόδειλο

Το περίεργο αυτό έθιμο έγινε σε πόλη του Μεξικού καως πιστεύουν πως αυτό θα τους φέρει πολύ καλή ψαριά.