Πως καθαρίζει το εσωτερικό του αυτοκινήτου μια γυναίκα

Μάλλον το πρώτο και το τελευταίο πλύσιμο αυτοκινήτου από μέσα.