Όταν η γη ανοίγει και απειλεί να σε καταπιεί

Και τελευταία στιγμή ευτυχώς το μετανιώνει.