Μαθητές σε σχολείο διδάσκονται πώς να είναι ευτυχισμένοι

Οι μαθητές σε σχολείο της Αυστραλίας μαθαίνουν να έχουν αισιοδοξία.