Ο γρηγορότερος σερβιτόρος στο καθάρισμα τραπεζιών

Ο πιο γρήγορος σερβιτόρος στο καθάρισμα των τραπεζιών.