Χτύπησε με ένα σφυρί μπαταρία κινητού και προκάλεσε έκρηξη

Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι.