-->

Πως φτιάχνει το σπίτι του ένας χεβιμεταλάς

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.