Πως φοράμε ένα τζίν χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια

Παρακολουθήστε τον νεαρούλη από πάνω και ξεκινήστε τις προσπάθειες.