4 μαγικά τρικ που μπορείς να κάνει με αυγά

Μερικά τρικ που γίνονται με τα αυγά.