Το πρώτο ηλιακό τρίκυκλο κατασκευάστηκε στο Αγρίνιο

Το τρίκυκλο κατασκευάστηκε από σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Αγρινίου, φορτίζει με τον ήλιο και μπορεί να διανύσει σε συνεχή χρήση χωρίς φορτιση έως και 30 χιλιόμετρα.