Η νέα καμπάνια για τα όπλα και τα μικρά παιδιά

Αν το βρουν θα παίξουν μαζί του.