Κeesingia gigas: Οι τεράστιες μέδουσες που προκαλόυν μέχρι και εγκεφαλικό

Οι τεράστιες μέδουσες, που δεν έχουν πλοκάμια ανακαλύφθηκαν στις βορειοδυτικές ακτές της Δυτικής Αυστραλίας.