Κτηνοτρόφος εκπαιδεύει τις πάπιες του σαν στρατιώτες

Αυτό θα πει απόλυτη εκπαίδευση.