Η μεταμόρφωση μιας γυναίκας χρησιμοποιώντας την τεχνική της αλλεπάλληλης σχεδίασης

Η ζωή μιας γυναίκας σε μια επίδειξη live painting.