Να γιατί πρέπει να προσέχετε πως κάθεστε σε μηχανάκι όταν έχετε παραπανίσια κιλά

Γιατί μπορεί να βρεθείτε μαζί με τον οδηγό στο έδαφος.