Το μπουγέλο της Λονγκόρια για φιλανθρωπικό σκοπό

Η ηθοποιός Εύα Λογνκόρια μπουγελώθηκε, κάνοντας με αυτό τον τρόπο δωρεά για την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.